Not rated

Washing soda (by weight)

Variant
On stock (>5 pcs) On stock (>5 pcs) Choose variant
Brand: Tierra Verde
24,50 Kč / pcs 49 Kč / pcs from 24,50 Kč / pcs
Category: Household products

Sodium carbonate (Na2CO3) - washing soda. It softens the water and thus protects the washing machine from limescale deposits. Dissolves fat and removes stains from textiles, is added for washing and soaking heavily soiled laundry (socks, work clothes, towels). Washing soda is one of the basic raw materials in the production of household washing powder and soap slime, which is one of the cheapest and most environmentally friendly washing methods (if a suitable soap without synthetic chemicals, perfumes, dyes and palm oil is used). INSTRUCTIONS: FOR HARD WATER: Make your work easier and find out the hardness of your water with TEST TAPE. Washing soda does not soften all types of water hardness, in which case we recommend treating hard water with a WATER SOFTENER. FOR STAINS: Before washing, stains should be treated with Bile SOAP or OLIVE SOAP WITH LEMON EXTRACT. SOAP MUT RECIPE: Grate 1 piece of laundry soap (approx. 170-180 g) or SOAP FLAKES into a 10 l bucket and pour hot water. Add 100-150 g of baking soda and mix thoroughly. A hand blender can also be used. Be careful not to exceed the amount of soda, the laundry may turn gray. Add hot water and mix again. For white laundry, we recommend PUER bleaching powder, to prevent graying, add LAUNDRY WASHER to the fabric softener dispenser. To enhance the washing effect, we recommend adding Bile SOAP FLAKES. Then close the bucket with the lid and let it stand. The next day, the mucus is done. DOSAGE: approx. 250-300 ml per normal wash. Soap slime is not suitable for washing synthetic materials (eg polyester fleece diapers). Soap slime is not suitable for washing in hard water. WASHING POWDER RECIPE: Mix soda for washing with finely grated washing soap or with GROUND OLIVE WASHING SOAP in a ratio of 4: 1 (eg 400 g of soda and 100 g of soap). Mix carefully and carefully, being careful not to inhale soda. Close the powder in a bucket with a lid, otherwise it dries. DOSAGE: adjust the size of the washing machine and the amount of laundry. We recommend 2 to 3 spoons for 5 to 6 kg of laundry. If you have white powder residue on dark laundry after washing, stop dosing next time. To wash white laundry and to prevent graying, we add a tablespoon of PUER - bleaching powder and oxygen-based stain removers.

V Tierra Verde žijeme podle principů skutečně ekologického života, tedy True Eco. Hledáme souvislosti, zkoumáme podstatu ekologických problémů a nacházíme jejich řešení. Vyhodnocujeme a upravujeme je podle nových zkušeností a znalostí. V rychle se měnícím světě propracováváme další postupy a jsme v tom důslední a nekompromisní. True Eco tak tvoří jednoduchý, ale promyšlený rámec, v němž se všechny naše aktivity odehrávají. Výsledkem je 200 produktů téměř 100 % rozložitelných v přírodě, jejichž prostřednictvím vám pomáháme žít ohleduplněji, šetrněji a udržitelněji.

 
Back shopping